"Allt vi är, är resultatet av vad vi tänkt."

- BuddhaRiskbrukar du?

Fyll i nedan hur mycket du dricker under en vecka.

Antal   Motsvarande mängd starksprit