"Herre, ge mig kraft att förändra det jag kan förändra, sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, och förstånd att inse skillnaden."

- SinnesrobönenRiskbrukar du?

Fyll i nedan hur mycket du dricker under en vecka.

Antal   Motsvarande mängd starksprit