Human Resource Center || Individ- och organisationsutveckling

"Vägen går inte genom himlen. Vägen finner du i ditt hjärta."

- BuddhaRiskbrukar du?

Fyll i nedan hur mycket du dricker under en vecka.

Antal   Motsvarande mängd starksprit