"Det är inte för att något är svårt som vi inte försöker. Det är för att vi inte försöker som det är svårt."

- SenecaRiskbrukar du?

Fyll i nedan hur mycket du dricker under en vecka.

Antal   Motsvarande mängd starksprit