"Du kan inte hindra sorgens fåglar att flyga över ditt huvud, men du kan hindra dem från att bygga sina nästen i ditt hår."

- Kinesiskt ordspråkRiskbrukar du?

Fyll i nedan hur mycket du dricker under en vecka.

Antal   Motsvarande mängd starksprit