"Jag är starkast, när jag skrattar åt min svaghet"

- DiktoniusRiskbrukar du?

Fyll i nedan hur mycket du dricker under en vecka.

Antal   Motsvarande mängd starksprit