"Den som endast söker applåder utifrån har lagt hela sin lycka i andras händer"

- OkändRiskbrukar du?

Fyll i nedan hur mycket du dricker under en vecka.

Antal   Motsvarande mängd starksprit