"Älska din granne men sätt upp ett staket"

- Ryskt ordspråk