"Allt vi är, är resultatet av vad vi tänkt."

- Buddha