"Den längsta resan är den inre resan"

- Dag Hammarskjöld