Samtal

Vi på Human Resource Center erbjuder även dig som privatperson samtalsstöd/samtalsbehandling när du hamnat i situationer som du inte på egen hand kan ta dig ur. Det kan röra sig om

  • stress/stresshantering
  • social fobi
  • nedstämdhet
  • relationsproblem
  • vantrivsel
  • otrohet/misshandel
  • missbruk

Skapa utveckling och förändring

Samtalet är ett redskap för att skapa utveckling och förändring. Genom ett aktivt lyssnande ringar vi in och försöker förstå ditt problem och genom frågor får vi dig att aktivt medverka till dina lösningar. Vi hjälper dig att komma ur dina negativa tankar när du har hamnat i svårigheter, när livet värker eller när något känns svårt och besvärligt. Det kan även röra sig om ett missbruk eller ett annat slags beroende som du vill ha hjälp med. Vi har mångårig erfarenhet av missbruksfrågor.