Coaching

Vi kan även erbjuda dig som privatperson coachning när du vill nå dina mål eller göra någon slags förändring i livet. Coachningen kan behövas

  • vid jobb och karriärplanering
  • i samband med någon slags förändring, t.ex. om man vill sluta röka eller gå ner i vikt
  • när du vill utvecklas som människa och/eller öka självkänslan

Ta fram dina drömmar och förverkliga dem

Coachning innebär att genom aktivt lyssnande och samtal med öppna och sökande frågor få en människa att känna sig själv inifrån, hitta sin kunskap och se sin förmåga, att våga ta fram sina drömmar och förverkliga dem. Det handlar alltså om att få människor att utvecklas och hitta sina styrkor och förmågor. Vi vänder oss både till dig som företagare och till dig som privatperson.