Kidnappad hjärna

Vi har ett slags lustsystem i hjärnan med dopamin som budbärare, hjärnans belöningssystem. Belöningssystemets uppgift är att få arten att överleva. Det motiverar oss till att äta, dricka och fortplanta oss. När vi till exempel äter frisätts dopamin i belöningssystemet som gör att vi upplever ätandet lustfyllt och får oss att vilja äta igen. Vi minns den lustupplevelse vi kände efter en god måltid och vill gärna uppleva den igen. Vad händer då i hjärnan när man dricker alkohol? Även alkohol, narkotika och nikotin verkar genom belöningssystemet. De frisätter också dopamin och framkallar känslor av eufori och ibland kan euforin bli mer koncentrerad och intensiv än den njutning man får genom till exempel ätande och sex. Det är anledningen till att dess dragningskraft är så stor. Det är alltså inte enbart social och psykologiska faktorer som påverkar beroendet utan i stor utsträckning även det som händer i belönngssystemet.

Men vad händer om dragningskraftren blir så stor att den går över till ett beroende? Jo, njutningen minskar och övergår till att bli mera tvångsmässig. Beronedet kan vara socialt, psykologiskt och fysiologiskt. När ett beroende utveckas händer det saker i hjärnan. Ett upprepat bruk av alkohol och droger bygger om hjärnans belöningssytem. Du triggar igång ditt belöningssystem på konstgjord väg och dina naturliga stimuli som mat och sex minskar i betydelse. Man kan säga att din hjärna är kidnappad av alkoholen eller av drogen. Det är den som styr dig. Ombyggnaden av hjärnan tar lång tid och försvinner inte heller över en natt. Lika lång tid som det tar att bygga om tar det att reparera. Man brukar säga att 95 % av problemet sitter i din hjärna och där sitter det hela livet. Det är anledningen till att vägen ut ur problemet är både svår och lång för den drabbade och obegriplig för omgivningen. Det är en sak att bli av med alkoholen och en annan att lära sig leva utan alkohol, vilket är absolut nödvändigt när det blivit ett beroende, något tvångsmässigt.

Så vad är sensmoralen? Tänk på mängder och tillfällenn och gå gärna in på min hemsida och kolla om du ligger i riskzonen – http://www.hrcenter.se/.