Föreläsning den 17 mars

Dagen efter mötet med Maud Olofsson och Tillväxtverket var det dags för föreläsning i stresshantering. Det var Conductive som var anordnare. Deltagarna var folk i olika befattningar inom skolvärlden och kom från olika delar av landet. Föreläsningen handlade om följande: vilka orsaker till stress, satt gå på autopilot, vad händer i kroppen/hjärnan vid stress, hur hantera stress och ta kontroll över vardagen och slutligen verktyg och praktiska övningar för att kunna hantera stressen i vardagen. En del av det som jag tog upp under föreläsningen finns också under mitt tidigare inlägg, När djur inte jagar eller jagas vilar de.

Att vara utsatt för stress innebär inte att man lider av den. Vi är utrustade med ett biologiskt försvarssystem som ska hjälpa oss att hantera stress och andra svåra situationer. Dessutom är vi alla olika och reagerar olika. Det som stressar en del behöver inte stressa en annan. Det är både hur vi har det och hur vi tar det som spelar roll. Men en sak är säker vi behöver alla tid för vila och återhämtning mellan varven för att inte dräneras på energi. Så nu när våren är i antågande, gå ut och njut av vår vackra natur och fyll på med energi. Och avslutningsvis några kloka ord, som också är ett verktyg.

Stressupplevelser förekommer bara i tiden. I nuet befinner vi oss

i ett tillstånd av inaktivitet, något som leder till avspänning.

När man uppnått sinnesro, blir det möjligt att slå av autopiloten

och välja att handla på ett sätt som minskar stressen.

Andries J Kroese