Bara nuet är

Bara nuet är

Åsa Nilsonne förmedlar mycket kunskap och klokskap i sina böcker. Jag har lärt mig mycket om mindfulness genom att läsa hennes böcker, som jag i min tur haft nytta av i mitt jobb, i samtalsbehandlingen. En sak som jag läste i en av hennes många böcker handlar om tid och hur vi använder vår tid. Så fundera en stund på var du har din uppmärksamhet. Är din uppmärksamhet riktad mot det som har hänt eller något som kommer att hända eller är du helt och hållet här och nu? Det ser väldigt olika ut och kan se ut så här. En del har 80 % av sin uppmärksamhet i dåtiden, 10 % i nuet och 10 % i framtiden. Andra har 80 % av sin uppmärksamhet i framtiden, 10 % i nuet och 10 % i dåtiden. Medan ytterligare några har 80 % av sin uppmärksamhet i nuet, 10 % i dåtiden och 10 % i framtiden. Vad får det ena och andra för konsekvenser? Din oro för morgondagen, det som ännu inte har hänt, kan till exempel leda till att
- du sover dåligt och kanske får sömnproblem
- din tid tillsammans med dina nära och kära blir kanske inte vad du tänkt dig, för du är lättirriterad och stingslig
- du glömmer saker
- ditt humör påverkas
- du inte ser det du bör se, inte hör det du ska höra, inte känner det som känns osv.
Om detta pågår en längre tid så kan det leda till stress.

Så lägg energin där den gör bäst nytta, alltså i nuet. Nuet är den enda tid som du kan kontrollera och påverka. Gårdagen har gett dig kunskap och erfarenheter som du kan använda för att möta situationer i nuet och okända saker i framtiden. Du vet att du har det som behövs för att möta morgondagen och dess problem, så släpp taget och ta vara på denna stund.

Det förflutna var. I morgon kan ske. Bara nuet är.
Beth Mende Conny