Ambassadörsträff med Maud

Jag är inne på mitt fjärde år som Ambassadör för kvinnors företagande. Vårt uppdrag är att sprida vår kunskap och våra erfarenheter om företagande till olika grupper i samhället för att inspirera, entusiasmera och ingjuta mod till andra. Årligen samlar Tillväxtverket och Maud Olofsson, närings- och energiminister, oss till en inspirationsdag, vilket skedde den 16 mars. Vi träffas för att utbyta erfarenheter, nätverka, lära oss av varandra och andra och resultatuppföljning. Maud deltar alltid vid våra träffar. Hon är verkligen en förebild, vilket jag också hoppas att jag är och kan vara för andra och inte bara som företagare utan även som medmänniska.

Dagen bjöd på en rad intressanta och inspirerande talare. först i raden var Helene Ahl, professor och forskare vid ENCELL i Jönköping – http://hj.sehlk/forskning/forskningsmiljoer/livslangt-larande.html. Rubriken för hennes föredrag var – Fällor och fel när vi kommunicerar kring kvinnors företagande. Går det att undvika stereotyper?. Svaret på frågan är att det inte går att undvika stereotyper, eftersom vi förstår världen utifrån kategorier. Men man kan fylla dem med annat innehåll.

Nästa föredrag handlade om – Affärsänglar – finansiering och hölls av Leila Swärd Ramberg från Theia http://www.theia.se/. Theia investerar i bolag, oberoende av bransch, med stark marknadstillväxt för att få avkastning på investeringen inom en planerad framtid. Alltså en form av ”Draknäste”. Fyndigt namn för övrigt. Theia är en av titanerna och gudinna över guldet.

Tredje föredraget handlade om – Konsten att öka lönsamheten, en handbok i affärsutveckling för kvinnor som driver företag. Den är författad av Eva-Britt Hult, Karin Aspengren och Marianne Stenborg. http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1533

Fjärde var ett av mina ämnen, nämligen kommunikation. Det var Catrin Fock som pratade om – Rösten, kroppsspråket – allt kommunicerar och spelar roll. Om kommunikation med kunden, om att ständigt representera sitt företag och vara ansiktet utåt, en viktig del i att utveckla sitt varumärke. Min stämma http://www.infoom.se/mysite/index.php?user=11144

Sista föreläsningen för dagen var årets Tjänsteutvecklare, Catharina Tavakolinia, VD för Kavat Vård. Hon berättade om sitt företagande, sina drivkrafter och vad tjänsteinnovation betyder för henne. http://www.kavatvard.se/

Sedan gick jag ut i det underbara solljuset och vårljuset som flödade över Stockholm denna dag. Jag kände mig glad och upprymd och fylld av idéer och inspiration.