Konsten att leva innerligt


Konsten att leva innerligt

Vad är meningen med livet? Du kanske någon gång har ställt dig den frågan? Vad fick du för
svar? Den frågan ställde även Kierkegaard. Han frågade och ägnade dessutom sitt liv åt att söka svaret på den frågan. Svaret som Kierkegaard kom fram till finns i boken ” Konsten att leva
innerligt”, som är skriven av Ann Lagerström (frilansskribent, föreläsare och ledarskapskonsult) och berättad av Ted Harris (teologie doktor, präst och Kierkegaardforskare)

Kierkegaard ansåg att det var livsnödvändigt att ha en mening med livet. Han menade att alla
behöver en livsåskådning, något som får oss att gå upp på morgonen, som ger perspektiv på tillvaron och kraft att leva. Utan det tappar vi fotfästet och blir tomma inombords. Dessutom trodde Kierkegaard att livets mening var individuell, ingen annan än du kan formulera den. ”Det är ditt liv och din mening och därför är det bara du som har ett svar.”

Hur gör man för att förstå sig själv och hur gör man för att formulera en egen mening med livet, var frågor som Kierkegaard ägnade sig åt. Han kom så småningom fram till en väg med tre stadier (sinnlighet, innerlighet och andlighet) och nio steg. De nio stegen växte fram ur hans eget liv när han brottades med de existentiella frågorna. De nio stegen går ut på att lära sig leva innerligt. ”Att leva innerligt, säger Ted, innebär att ta livet och dig själv på yttersta allvar.” ”Att ömsint betrakta verkligheten, både den inre och den yttre, och i varje stund försöka förstå hur allt hänger ihop. Glöm alla måsten, allt det som andra påstår är sant och fundera över vad du själv känner och tycker: Vem är du bortom alla föreställningar? Vad ska du använda dig själv till? ”

Jag kommer ihåg när jag såg Britain’s Got Talent och Susan Boyle äntrade scenen. Hon var
osminkade och ostylad och juryn frågade henne med en nedlåtande ton ungefär så här ”…vad har du för dröm?” Och hon svarade: ”Jag vill bli en professionell sångerska”. Och vilken förebild har du, frågade jury i samma nedlåtande ton och fick även publiken med sig på detta cyniska skådespel? Elaine Paige, svarade hon. Juryns och publikens minspel talade sitt tydliga språk. Susan sjöng ”I dreamed a dream” så hela salen blev mållös och fick ‘ståpäls’. Ovationerna som följde ville aldrig upphöra. Numera är hon en etablerad sminkad och stylad artist.

” Jag, Soren Kierkegaard, behöver inte söka meningen med livet utanför mig själv. Jag behöver inte följa några auktoriteter eller tro på någon lära. Jag kan själv bestämma vad som är rätt och vad som är fel. Sanningen om mitt liv går inte att hitta någon annanstans än i mitt eget liv.”

Lever du det liv du är ämnad att leva eller följer du bara med av gammal vana, för att du blivit itutad något genom din uppfostran eller anpassar du dig för att inte vara utanför eller udda? Har du tappat bort dig själv genom att för mycket rikta fokus och uppmärksamhet på vad andra tycker och tänker i stället för att lyssna inåt och vara lyhörd för de signaler som kommer inifrån dig själv? Först när vi lyssnar till oss själva kan vi utvecklas.

Till er alla, som tillsammans med mig har tränat att lyssna inåt för att öka lyhördheten för de signaler som kommer inifrån oss själva, och alla andra så vill jag önska er ett Gott Nytt År.

 • Frida

  Ett mycket tankvärt och intressant resonemang som jag tror många lätt glömmer bort. Jag får känslan av att många personer ofta är så uppe i exempelvis ett arbete eller en utbildning att de glömmer bort att tänka på om det verkligen är det här de vill göra.

  Att utveckla sin självinsikt och att lära sig lyssna inåt är därför en förmåga jag tror många människor borde ha nytta av att träna upp, även jag själv. Jag tror även att det är en förmåga som inte bara går att förvärva vid ett tillfälle utan att det är någonting som behöver tränas upp och underhållas.

  En fråga som väcks hos mig är hur personer som kommit till insikt med att de kanske inte gör det de innerligen vill göra agerar vid denna insikt. Hur åtgärdar de det, om de ens åtgärdar det?

  Sammantaget låter Kierkegaards tankar onekligen intressanta och jag kommer vid nästa lediga stund ta mig tid till att läsa hans bok, tack för tipset!

  /Frida Ellingsen

 • Inger

  Kan man verkligen bestämma vad som är meningen med sitt liv? Livet leker ju bara med en – vem som dör eller lever, älskar en eller skiter i en kan man näppeligen påverka. Orkar man sen inte själv bortse från detta – so what???
  Har just sett julavsnittet på Downtown Abbey. Där tycks de ju ha omvärderat livet litet här och där.
  Det jag vill leva för är ju inte alltid genomförbart. Det där att välja sitt liv hör till de hjärtlösa.
  Hälsningar från en desillusionerad och något slutårsdeppad Inger

 • Anna

  Existentialisten Kirkegaards resonemang om meningen med livet är intressant då han menar att livet i sig saknar mening och att det är upp till varje enskild individ att skapa sin mening med livet. Personligen tycker jag att hans resonemang aldrig har varit så aktuellt som nu då det mesta anses vara upp till individen. Men om livets mening är individuell och högst personlig innebär det att människan har ett personligt ansvar för att skapa förutsättningar att leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Det går inte att skylla på någon annan även om olika omständigheter naturligtvis kan utgöra förklaringar till varför något blev som det blev.För vissa innebär det en enorm känsla av frihet medan det för andra medför stark ångest. Hur som helst medför det att vi behöver lägga ner tid och engagemang kring frågan – vad är meningen med mitt liv? Subjektiviteten är sanningen säger Kirkegaard.
  Anna Wägbring

 • Isabell

  Att leva innerligt, ja det är nog något som vi alla bör tänka på då och då.

  Klart att vi människor måste ha någonting att leva för, vad finns det annars för mening med livet. Men jag skulle vilja påstå att det finns en rädsla ibland oss människor idag för att känna efter. Känna efter hur vi faktiskt känner och hur vi lever vårt liv. Kanske just för att det finns en rädslan att inse att det liv jag lever inte är meningen med mitt liv. Men om vi inte tar oss tid och reflektera hur ska vi då finna meningen med vårt liv?

  Om jag inte minns fel så var det även Kierkegaard som sa, "Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv"

  Detta är något som jag tror är bra att ta med sig. Genom att tappa fotfästet kan vi lära oss och därmed utveckla oss själva. Som jag vill se det är det aldrig för sent, det finns alltid tid för förändring.

  / Isabell Thorman