Jag får känna det jag känner

Innerlighet är att vara närvarande i sig själv.
Søren Kierkegaard, Antingen – Eller
Att leva innerligt innebär att vara sann mot sig själv och vara den du är. Du kan bli bäst i världen på att vara just du.

Det handlar om att ta ansvar för sitt eget liv. Du kan inte vänta på att någon annan gör något. Se och lär om dig själv, dina tankar, känslor och handlingar och bestäm hur du vill leva ditt liv. När någonting inte känns rätt inombords, när du känner att du håller på att försvinna, förminskar dig själv, håller på att tappa bort dig själv etc., då är det dags att göra något. Det kan ta olika lång tid för oss att fatta viktiga men nödvändiga beslut i livet. För Kerstin här nedan tog det 20 år innan hon fattade sitt mest avgörande beslut.

I boken, Konsten att leva Innerligt, berättas om sångerskan Kerstin Viberg, som levde med en man som slog och förnedrade henne. Kerstin har beskrivit sin inre resa i en egen bok. Hur längtan efter kärlek och samhörighet med den man hon levde med gjorde henne allt mer okänslig inför sitt eget jag. Hans vilja blev allt, hennes behov inget alls. Rösten som ropade blev långsamt tystare, till slut viskade den nästan ohörbara böner.

Du är inte värdig mig, sa Du.
Jag såg mig som Du såg mig.
Var jag någon?
Var det du som stod ut med mig
eller var det jag som stod ut med dig.
Det tog Kerstin över tjugo år innan hon bestämde sig för att hon måste följa sin egen subjektiva sanning, sin egen vilja och lämna den man hon trots allt älskade. Rösten hade nått fram, den
blev allt starkare, och hon skriver:
Jag hör det osagda och får det sagt.
Jag får känna det jag hör.
Jag får känna det jag känner.