Humandikter

Ur Kahlil Gibrans Profeten

Era barn är inte era barn.

De är söner och döttrar till Livets längtan efter sig själv.

De kommer genom er, men inte från er.

Och fastän de finns hos er, tillhör de er ändå inte.

 

Ni kan ge dem kärlek, men inte era tankar,

Ty de har egna tankar.

Ni kan hysa deras kroppar, men inte deras själar,

Ty deras själar bor i morgondagens hus som ni inte kan

besöka, inte ens i era drömmar.

Ni kan sträva efter att efterlikna dem, men sök inte göra

dem lika er.

 

Ty livet vänder inte åter och dröjer inte vid gårdagen.

Ni är de bågar från vilka era barn flyger som levande pilar.

Bågskytten ser målet på oändlighetens stig, och Han böjer

er med all sin kraft för att Hans pilar skall gå snabbt

och långt.

Låt er i glädje böjas i Bågskyttens hand;

Ty liksom Han älskar pilen som flyger, älskar Han även

den båge som är stadig.

 

 

  • Julia

    Vilken fin text!