Humandikter

Desiderate

Vandra lugnt i brådskan och larmet
minns vilken frid som finns i tystnaden.
Lev i sämja med andra människor,
så långt det är möjligt utan att förneka dig själv.
Hävda din sanning lugnt och högt.
Lyssna också till vad andra säger,
även dårar och ignoranter har sin berättelse.

Om du jämför dig med andra
kan du bli bitter eller inbilsk,
ty det kommer alltid att finnas någon
som är bättre eller sämre än du.
Gläds åt det du uppnått och åt de planer du gör upp.
Gör det du gör med hjärtat,
hur oansenligt ditt arbete än är.
När lyckan skiftar är det ett beständigt värde.

Var försiktig i dina företag, ty världen är full av svek.
Men låt inte detta skymma den sanna dygden.
Många strävar efter höga ideal
och livet är fullt av hjältemod.
Var dig själv och trotsa framför allt inte känslan.
Var inte cynisk inför kärleken,
ty i jämförelse med all strävhet, kyla och alla besvikelser
är hon evig som gräset.
Mottag sorglöst vad åldern bär med sig,
uppge utan bitterhet ungdomens attribut.

Utveckla din självstyrka, så att den blir ditt värn
vid plötslig olycka.
Men plågas inte av fantasifoster,
mycket ängslan föds ur ensamhet och leda,
behåll en sund disciplin, men var mild mot dig själv.
Du är ett barn av världsalltet.
Liksom stjärnorna och träden har du rätt att vara här
oavsett om det står klart för dig eller ej.
Betvivla inte att världsalltet är sådant som det borde vara.
Förbli således i fred med Gud, vad du än tror
om hans existens, vad du än upptas av,
och vad du än åstundar.

I gatularmet, i livets förvirring,
förbli i fred med din själ.
Med all sin förljugenhet, sin möda
och sina skingrade drömmar
är denna värld alltjämt härlig.
Var aktsam, försök vara lycklig.