Humanbrev 3

Visdom

Vad är visdom eller vad är att vara vis? Behöver en chef vara vis eller äga visdom? Har du hört att någon någonsin har sagt: ”Det där är en vis chef eller den chefen har visdom”? Nä, inte jag och förmodligen inte många andra heller. Men en föreläsning om ”Den vise chefen” satte igång tankarna. Det är kanske dags att börja prata om den visa chefen.

I Wikipedia finns följande definition av ordet: ” Visdom eller vishet är ett ord som har en djupare innebörd än all intelligens, kunskap, förstånd. Förutom att besitta alla dessa egenskaper, ska man även ha förmågan att kunna fatta de bästa besluten ur alla möjliga aspekter.”

Hur är man som chef om man är vis eller äger visdom? Föreläsaren och författaren till boken ”Den vise VD:n” Karl-Erik Edris pekade på tre aspekter av visdom som har relevans för ledarskapet.

  1. Chefens förhållande till tid, vilket innebär att ha förmågan att överblicka långa tidshorisonter, att känna och finna lugn i nuet även i komplicerade situationer
  2. Förmågan att kunna se saker ur flera perspektiv, man har både överblick och detaljnivå.
  3. Att tänka med hjärtat. Man måste inse att det är hjärtat som styr och att intellektet bara är dess tjänare i olika saker.

photo_24874 Hjärta

För att bli en bra chef måste du utveckla dig som person. För att bli den hjärtstyrda chefen måste du komma åt din egen rädsla och gå från rädsla till tillit. Tre  nycklar för ett hjärtstyrt ledarskap enl. Edris

  1. Lära sig ett omprövande lärande – man är inte färdig med en sak förrän     man inser att  det som hände trots allt var bra.
  2. Att förstå vem man är innerst inne. Att fånga den djupaste sanningen om sig själv, att finna tonen där inne.
  3. Att träna sig att omsätta en större kärlek i praktiken. Reflektera över de principer som man har och som inte är till salu

För att leda andra måste du först lära dig om dig själv, bli sann mot dig själv, bli den hjärtstyrda ledaren.

 

Kontakta: Brittmarie Porselius, brittmarie@hrcenter.se, 0732-650302