Utbildning och föreläsning

Vi på Human Resource Center skräddarsyr och anpassar våra utbildningar och föreläsningar efter våra kunders specifika behov och önskemål. Våra utbildningar och föreläsningar handlar ofta om

Ledarskap

 • hälso- och relationsorienterat ledarskap
 • sak- och relationsprocessen
 • chefen som förebild
 • ledaregenskaper och framgångsrika ledare
 • ledarstil och självkännedom
 • kommunikation och kommunikationsprofil
 • attityder, värderingar och förhållningssätt
 • att utveckla medarbetare
 • samtal och samtalsverktyg
 • möta förändring och konflikthantering

Individ- och grupputveckling

 • självkänsla
 • livsbalans
 • kontroll och krav
 • positiva och negativa tankar
 • personlighet beteendemönster
 • kommunikation och kommunikationsprofil
 • motivation, drivkrafter och hinder
 • styrkor och svagheter
 • hot och möjligheter

Alkohol- och drogfrågor

Det här ett urval av de frågor som vi tar upp i våra utbildningar och föreläsningar

 • arbetsrätten, arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar, skyddsombudet och fackets roll, policy
 • konsumtionsmönster och dess konsekvenser
 • bruk, riskbruk, missbruk och beroende
 • förebyggande arbete
 • den kidnappade hjärnan
 • tecken och signaler
 • beroendeframkallande medel
 • test och screening
 • behandling

Stress/stresshantering

Det här ett urval av de frågor som vi tar upp i våra utbildningar och föreläsningar

 • om stress
 • stressfaktorer
 • positiv och negativ stress
 • tecken på stress
 • att hantera stress
 • verktyg

Medarbetarsamtal/svåra samtal

Det här ett urval av de frågor som vi tar upp i våra utbildningar och föreläsningar

 • hälsa och ohälsa och viktiga faktorer för hållbar hälsa
 • livsbalans och krav/kontroll modellen
 • kommunikation och kommunikationsprofiler
 • chefens roll, ansvar och skyldighet – chefen som förebild
 • samtalsverktyg
 • att ställa frågor
 • förändringsprocessen
 • motiverande förhållningssätt och samtal
 • försvarsmekanismer, hantering av motstånd och konflikt

Arbetsmiljö

Det här ett urval av de frågor som vi tar upp i våra utbildningar och föreläsningar

 • arbetsmiljöansvaret– ansvar hos chefer, ledare, skyddsombud och medarbetare – företagets policy och rutiner
 • ledarskapets betydelse
 • hälsa och ohälsa
 • att förebygga ohälsa och skador
 • kartläggning av arbetsmiljön
 • rehabilitering och anpassning – rutiner och verktyg
 • samtalsmetodik
 • handlingsplan och uppföljning
 • externa aktörers roller