Samtal

Vi på Human Resource Center erbjuder samtalsstöd/samtalsbehandling till dig och/eller dina medarbetare. Samtalet är ett redskap som du använda för att nå dina mål eller för att skapa utveckling och förändring. Det kan finnas flera skäl till varför man kan behöva samtalsstöd/samtalsbehandling, t.ex.

  • stress/stresshantering
  • social fobi
  • nedstämdhet
  • relationsproblem
  • vantrivsel
  • otrohet/misshandel
  • missbruk

Vi skapar goda konstruktiva möten genom ett empatiskt förhållningssätt, ärlighet och öppenhet och en positiv attityd. Vi har en tilltro till människans egen förmåga att lösa sina problem. Genom ett aktivt lyssnande och genom öppna och utforskande frågor får vi människan att själv aktivt medverka till egna lösningar.