Konsultation

Vi på Human Resource Center medverkar till att finna effektiva lösningar på besvärliga frågor inom HR-området. Det kan röra sig om alkohol- och drogfrågor, svårare rehabiliteringsfrågor, stresshantering, individ- och grupputveckling m.fl. Vi kan vara ert ”bollplank” och stöd, ge guidning och vägledning och även driva och styra hela processen.

Serviceavtal

Vi erbjuder även möjlighet att teckna ett serviceavtal med oss, vilket innebär telefonsupport och rådgivning via telefon under ett helt kalenderår i frågor som rör alkohol och droger. För ytterligare information kontakta oss eller lämna in ansökan om detta. Hämta hem ansökan här.

Alkohol- och drogfrågor/missbruk

Vi erbjuder konsultativa insatser inom bl. a. följande områden.

 • arbetsrätten, policy
 • vårdutredning och bedömningssamtal
 • rehabilitering och rehabiliteringsplan
 • behandling
 • kontakt gentemot externa aktörer
 • handledning, coachning och stöd genom hela processen

Rehabiliteringsarbete/stöd

Vi erbjuder konsultativa insatser inom bl. a. följande områden.

 • arbetsrätten
 • bedömningssamtal med den berörda
 • rehabiliteringsutredning och rehabiliteringsplan
 • handledning, coachning och stöd genom hela processen

Stresshantering

Vi erbjuder konsultativa insatser inom bl. a. följande områden.

 • stress och stresshantering
 • möta förändring
 • förändringsprocessen