Företag och organisationer

Vi sysslar med utbildningar, föreläsningar, konsultation, samtalsbehandling och coachning och vanliga teman är

  • ledarskap
  • samtal, det utvecklande samtalet
  • grupputveckling
  • stress och stresshantering
  • alkohol och drogfrågor (kidnappad hjärna)
  • arbetsmiljöfrågor
  • livsstilsfrågor
  • förändring och konflikthantering