IQ, EQ och SQ

Jag har haft utbildningar i veckan och rubriken var personalfrågor. Rubriken var allmän och vid och gav därmed stort utrymme för mig att forma innehållet. De kom att handla om att rekrytera personal, leda personal, få personal att trivas och utvecklas och om vilka chefer/ledare som gör det bäst. Chefer måste kunna vara både både chef och ledare men mer… Läs mer