Välkommen till
Human Resource Center

Human Resource Center är ett företag inom individ- och organisationsutveckling som har funnits sedan 1997. Vi samarbetar med erfarna konsulter inom HR-området och ingår i olika företagsnätverk med olika inriktningar inom HR.

Verksamma i Växjö med omnejd och i södra Sverige

Vi finns i Växjö och vår verksamhet bedrivs i hela landet men i huvudsak i Småland, Öland, Halland och Skåne. Vi sysslar med utbildningarföreläsningarkonsultationsamtalsbehandling, KBT och coachning och vanliga teman är

  • hälso- och relationsorienterat ledarskap
  • samtal, samtalsmetodik och det utvecklande samtalet
  • motiverande förhållningssätt, MI
  • kommunikation och kommunikationsfärdigheter
  • grupputveckling
  • stress och stresshantering
  • livsstil och livsbalans
  • beroendeproblematik, kidnappad hjärna

Vi vänder oss framför allt till företag och organisationer men för vissa uppdrag även till privatpersoner.

I början av 2000 byggde vi upp ALNA (Alkohol, Läkemedel, Narkotika i Arbetslivet) här i Småland och har under många år jobbat år ALNA. Sedan 2008 jobbar vi med dessa frågor i egen regi.

Riskbrukar du?