Välkommen till
Human Resource Center

Human Resource Center är ett företag inom individ- och organisationsutveckling som har funnits sedan 1997. Vi samarbetar med erfarna konsulter inom HR-området och ingår i olika företagsnätverk med olika inriktningar inom HR.

Verksamma i Växjö med omnejd och i södra Sverige

Vi finns i Växjö och vår verksamhet bedrivs i hela landet men i huvudsak i Småland, Öland, Halland och Skåne. Vi sysslar med utbildningarföreläsningarkonsultationsamtalsbehandling, KBT och coachning och vanliga teman är

  • hälso- och relationsorienterat ledarskap
  • samtal, samtalsmetodik och det utvecklande samtalet
  • kommunikation och kommunikationsfärdigheter
  • grupputveckling
  • stress och stresshantering
  • livsstil och livsbalans
  • beroendeproblematik, kidnappad hjärna

Vi vänder oss framför allt till företag och organisationer men för vissa uppdrag även till privatpersoner.

I början av 2000 var jag med om att bygga upp ALNA (Alkohol, Läkemedel, Narkotika i Arbetslivet) här i Småland och har under många år jobbat åt ALNA. Sedan 2008 jobbar jag med dessa frågor i egen regi. Jag svarar gärna på frågor kring detta ämne både för företag och privatpersoner. Det går även bra att abonnera på en tjänst som innebär telefonrådgivning och  konsultation (6 ggr / 1025 kr).

Riskbrukar du?